Bijlage 1 Onderliggende beslisnota beantwoording vragen EK inz. meervoudig landgebruik en concurrentievoordeel lucht- en zeevaart

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluit.

Bijlage 1 Onderliggende beslisnota beantwoording vragen EK inz. meervoudig landgebruik en concurrentievoordeel lucht- en zeevaart (PDF | 2 pagina's | 92 kB)