Beslisnota bij Kamerbrief overdracht beantwoording Kamervragen over kabinetsdoelstellingen 2030

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief overdracht beantwoording Kamervragen over kabinetsdoelstellingen 2030 (PDF | 1 pagina | 86 kB)