Beslisnota bij Kamervragen over herziening Capital Requirements Regulation (CRR)

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamervragen over herziening Capital Requirements Regulation (CRR) (PDF | 2 pagina's | 906 kB)