Beslisnota bij Kamerbrief met nadere verduidelijking rapport Gaswinning op de Noordzee

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief met nadere verduidelijking rapport Gaswinning op de Noordzee (PDF | 2 pagina's | 192 kB)