Beslisnota bij Antwoorden vragen so Eindadvies Beleidstafel wateroverlast en hoogwater

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Antwoorden vragen so Eindadvies Beleidstafel wateroverlast en hoogwater (PDF | 3 pagina's | 125 kB)