Beslisnota bij Kamerbrief visie op reservisten

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief visie op reservisten (PDF | 2 pagina's | 75 kB)