Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang persoonlijke gezondheidsomgevingen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang persoonlijke gezondheidsomgevingen (PDF | 3 pagina's | 1,24 MB)