Beslisnota bij Kamerbrief inzake voortgang programma ‘Erkennen & Waarderen’

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief inzake voortgang programma ‘Erkennen & Waarderen’ (PDF | 2 pagina's | 92 kB)