Beslisnota bij Kamerbrief A-brief projecten ‘Deep Strike Capaciteit Air’ en ‘Verwerving Maritime Strike’

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief A-brief projecten ‘Deep Strike Capaciteit Air’ en ‘Verwerving Maritime Strike’ (PDF | 2 pagina's | 189 kB)