Beslisnota bij Kamerbrief over samenstelling Commissie Verschillen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over samenstelling Commissie Verschillen (PDF | 1 pagina | 112 kB)