Beslisnota bij Kamerbrief aanhouden behandeling bezwaarschriften en opleggen aanslagen box 3

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief aanhouden behandeling bezwaarschriften en opleggen aanslagen box 3 (PDF | 5 pagina's | 3,4 MB)