Beslisnota bij Kamerbrief over bredere solidariteitsbijdrage en extra schijf in vennootschapsbelasting

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over bredere solidariteitsbijdrage en extra schijf in vennootschapsbelasting (PDF | 4 pagina's | 2,2 MB)