Beslisnota bij Kamervragen over definitieve fatwa

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamervragen over definitieve fatwa (PDF | 1 pagina | 175 kB)