Beslisnota bij Kamerbrief Nederlandse inzet REPowerEU

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief Nederlandse inzet REPowerEU (PDF | 3 pagina's | 1,5 MB)