Beslisnota bij beantwoording vragen over het vermoeden van het afnemen van Russisch uranium door de Nederlandse kerncentrale in Borssele

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij beantwoording vragen over het vermoeden van het afnemen van Russisch uranium door de Nederlandse kerncentrale in Borssele  (PDF | 2 pagina's | 233 kB)