Beslisnota bij Visiebrief lokale omroepen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Visiebrief lokale omroepen (PDF | 2 pagina's | 118 kB)