Beslisnota bij Kamervragen over kabinetsreactie Nij Begun

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamervragen over kabinetsreactie Nij Begun