Beslisnota feitelijke Kamervragen Voorjaarsnota 2023

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota feitelijke Kamervragen Voorjaarsnota 2023