Beslisnota bij Kamerbrief over financiële ontwikkelingen op het terrein van de ouderenzorg in de Wlz

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over financiële ontwikkelingen op het terrein van de ouderenzorg in de Wlz