Beslisnota's bij Position paper - EU Leermobiliteitskader

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota's bij Position paper - EU Leermobiliteitskader