Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over artikel over geluidoverlast snelwegen ondanks elektrische auto’s

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over artikel over geluidoverlast snelwegen ondanks elektrische auto’s