Beslisnota's bij uitgangspunten cultuursubsidies 2025-2028

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota's bij uitgangspunten cultuursubsidies 2025-2028