Beslisnota bij Kamerbrief over oplevering uitkomsten onderzoek gedifferentieerde gebruiksbelasting

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over oplevering uitkomsten onderzoek gedifferentieerde gebruiksbelasting