Beslisnota bij Kamerbrief bij voortgangsrapportage beleidsprogramma circulair textiel 2023

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief bij voortgangsrapportage beleidsprogramma circulair textiel 2023  (PDF | 2 pagina's | 92 kB)