Beslisnota bij Kamerbrief aanbieding ambtelijk rapport aanpak fiscale regelingen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief aanbieding ambtelijk rapport aanpak fiscale regelingen