Beslisnota bij Kamervragen over brieven Schwab aan minister-president Rutte

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamervragen over brieven Schwab aan minister-president Rutte