Beslisnota bij Kamerbrief verslag informele Raad Buitenlandse Zaken Defensie

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief verslag informele Raad Buitenlandse Zaken Defensie