Beslisnota's bij Kamerbrief met kabinetsreactie op evaluatie bijzondere regelingen mrb en bpm

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota's bij Kamerbrief met kabinetsreactie op evaluatie bijzondere regelingen mrb en bpm