Beslisnota bij Kamerbrief over verandering schadeafhandeling aardbevingsgebied Groningen en Noord-Drenthe

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over verandering schadeafhandeling aardbevingsgebied Groningen en Noord-Drenthe