Beslisnota bij Kamerbrief over eindadvies Commissie Verschillen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over eindadvies Commissie Verschillen