Beslisnota bij Kamerbrief bij eindrapport adviescollege publieke omroep

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief bij eindrapport adviescollege publieke omroep