Beslisnota bij Kamerbrief over aanvullend besluit Woo-verzoek over de onderliggende redeneerlijnen van de compliance map Belastingdienst

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over aanvullend besluit Woo-verzoek over de onderliggende redeneerlijnen van de compliance map Belastingdienst