Beslisnota's bij Kamerbrief bij Voortgangsrapportage Emancipatie 2022-2023

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota's bij Kamerbrief bij Voortgangsrapportage Emancipatie 2022-2023