Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over het nieuws dat de treinverbinding Zwolle-Enschede grote problemen kent

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over het nieuws dat de treinverbinding Zwolle-Enschede grote problemen kent