Beslisnota bij Kamerbrief bij Vervoerplan NS 2024 en Beheerplan ProRail 2024-2025

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief bij Vervoerplan NS 2024 en Beheerplan ProRail 2024-2025