Beslisnota over Kamerbrief voortgang uitvoering PEGA-maatregelen III (januari 2024)

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota over Kamerbrief voortgang uitvoering PEGA-maatregelen III (januari 2024)