Beslisnota's bij Kamerbrief werkinstructie bepaalde fiscale procedures

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota's bij Kamerbrief werkinstructie bepaalde fiscale procedures