Beslisnota bij aanbiedingsbrief over financieel overzicht van ICT bij AZ

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij aanbiedingsbrief over financieel overzicht van ICT bij AZ