Beslisnota bij Kamerbrief over geannoteerde agenda Eurogroep en informele Ecofin 23-24 februari 2024

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over geannoteerde agenda Eurogroep en informele Ecofin 23-24 februari 2024