Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over microplastics

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over microplastics