Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over bijeenkomsten met ambtenaren naar aanleiding van verkiezingsuitslag van 22 november 2023

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over bijeenkomsten met ambtenaren naar aanleiding van verkiezingsuitslag van 22 november 2023