Beslisnota bij Kamerbrief over verzoek om informatie over start van de arbitrageprocedure door Shell en ExxonMobil

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over verzoek om informatie over start van de arbitrageprocedure door Shell en ExxonMobil