Beslisnota bij Kamerbrief over aanvullende advisering over 13 projecten Nationaal Groeifonds

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over aanvullende advisering over 13 projecten Nationaal Groeifonds