Beslisnota bij Antwoorden op vragen over Rijksbrede strategie voor effectieve aanpak van desinformatie

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Antwoorden op vragen over Rijksbrede strategie voor effectieve aanpak van desinformatie