Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang Actieplan zorg-ICT-markt voor gegevensuitwisseling

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang Actieplan zorg-ICT-markt voor gegevensuitwisseling