Beslisnota bij Kamerbrief met reactie nakoming aanbevelingen over doelmatigheidstaak publieke omroep

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie nakoming aanbevelingen over doelmatigheidstaak publieke omroep