Beslisnota bij Kamerbrief aanstelling kwartiermaker Economische Agenda Groningen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief aanstelling kwartiermaker Economische Agenda Groningen