Beslisnota bij Kamerbrief bij reactienota op zienswijzen en advies Commissie MER NPRA

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief bij reactienota op zienswijzen en advies Commissie MER NPRA