Beslisnota bij Kamerbrief over tijdige en volledige antwoorden van schriftelijke overleggen rond Landbouw- en Visserijraden

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over tijdige en volledige antwoorden van schriftelijke overleggen rond Landbouw- en Visserijraden