Beslisnota bij beantwoording vragen over Raad voor Concurrentievermogen 23-24 mei 2024

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij beantwoording vragen over Raad voor Concurrentievermogen 23-24 mei 2024